Thông báo bảo trì hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 18:30 giờ ngày 12/03/2020  đến 18:00 giờ ngày 13/03/2020. FinanceX sẽ tạm ngừng việc GIAO DỊCH, NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và cảm ơn sự […]

THÔNG BÁO HỦY NIÊM YẾT COIN

Xin chào các FinanceXers, Tại FinanceX, chúng tôi sẽ đánh giá các dự án được niêm yết trên sàn FinanceX toàn diện và thường kỳ, các đồng coin cần đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cộng đồng FinanceX. Trong trường hợp […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 14:00 giờ ngày 05/02/2020  đến 17:00 giờ ngày 05/021/2020. FinanceX sẽ tạm ngừng việc GIAO DỊCH, NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và cảm ơn […]

Hướng dẫn nhận mã GIFT CODE của FinanceX

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên sàn của bạn. Bước 2: Chọn phần tài khoản Bước 3: Ấn chọn “Gift code”. Bước 4: Nhập mã  “gift code” mà bạn có -> Chọn [Đồng ý]   => Bạn đã hoàn thành các bước để nhận quà tặng của FinanceX. […]

Thông báo nâng cấp ví BNA, FNX & FNXS

Xin chào các FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp ví cho đồng coin BNA, FNX & FNXS bắt đầu lúc 14:30 ngày 17 tháng 01 năm 2019 (UTC+7 ). Trong thời gian nâng cấp, FinanceX sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động gửi/rút và giao dịch của cặp coin trên. Chúng […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 15:00 giờ ngày 25/12/2019  đến 17:00 giờ ngày 25/12/2019 . FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch NẠP/RÚT và GIAO DỊCH trong thời gian nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra […]