Hướng Dẫn Cài Đặt Xác Thực Hai Lớp Qua Email

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên FinanceX: Click”Tài khoản” góc trên bên phải màn hình: Ở phần “Bảo mật”, chọn “Bật” xác thực email: Nhập email, mật khẩu Click “Đồng ý” -> Bật xác thực qua email thành công Bài viết liên quan: Hướng dẫn tắt xác thực 2 […]