Ví khuyến mại là gì?

Ví khuyến mại là Coin, Tiền mà các FinanceXers nhận được từ các chương trình khuyến mại của FinanceX. Tất cả FinanceXers có Coin, Tiền khuyến mại sẽ được sử dụng để trả phí giao dịch cho tất cả các cặp giao dịch trong cùng thị trường có Coin, Tiền […]