Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 22:00 giờ ngày 19/04/2019  đến 00:00 giờ ngày 20/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN/NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp.  Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 13:30 ngày 11/04/2019  đến 21:00 ngày 11/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN trong thời gian nâng cấp. Các lệnh NẠP/RÚT vẫn có thể thực hiện được trong thời gian này.  Chúng […]

Thông báo tạm dừng Gửi/Rút IOST (IOST)

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tạm dừng Gửi/Rút coin IOST để nâng cấp mainnet cho đồng coin này. Trong thời gian này các FinanceXers vẫn có thể giao dịch Mua/Bán IOST tại FinanceX. FinanceX sẽ thông báo mở lại Nạp/Rút khi có quyết định chính thức. Nếu có bất cứ […]

Tag XRP khi gửi/rút Ripple(XRP)tại FinanceX

1. GỬI RIPPLE (XRP) Khi bạn tạo một địa chỉ gửi Ripple (XRP) trong tài khoản khoản FinanceX của bạn, một mã Tag XRP cũng sẽ được tạo. Mã này là phần thông tin bổ sung khi bạn thực hiện gửi Ripple tới địa chỉ ví Ripple (XRP). Tại FinanceX […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống dự kiến bắt đầu vào lúc 15h00 đến 17h00 (GMT+7) ngày 18/06/2019. FinanceX sẽ tạm dừng việc Nạp, Rút và Giao dịch trong thời gian nâng cấp hệ thống. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể […]