Hoàn thành nâng cấp thị trường USDC

Xin chào các FinanceXers, FinanceX đã hoàn thành nâng cấp thị trường USDC các FinanceXers có thể bắt đầu giao dịch tại thị trường USDC kể từ 11:30 ngày 16 tháng 5 năm 2019 (GMT+7). Nếu có bất cứ vấn đề và sự cố gặp phải trong quá trình sử […]

Nâng cấp thị trường USDC và FNX

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp tại 2 thị trường USDC và FNX bắt đầu vào lúc 23:00 giờ ngày 24/04/2019  đến 23:00 giờ ngày 26/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN tại 2 thị trường USDC và FNX trong thời gian nâng cấp.  Chúng […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 22:00 giờ ngày 19/04/2019  đến 00:00 giờ ngày 20/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN/NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp.  Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 13:30 ngày 11/04/2019  đến 21:00 ngày 11/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN trong thời gian nâng cấp. Các lệnh NẠP/RÚT vẫn có thể thực hiện được trong thời gian này.  Chúng […]

Thông báo tạm dừng Gửi/Rút IOST (IOST)

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tạm dừng Gửi/Rút coin IOST để nâng cấp mainnet cho đồng coin này. Trong thời gian này các FinanceXers vẫn có thể giao dịch Mua/Bán IOST tại FinanceX. FinanceX sẽ thông báo mở lại Nạp/Rút khi có quyết định chính thức. Nếu có bất cứ […]