Thông báo mở lại Nạp Rút tiền Fiat

Xin chào FinanceXers, FinanceX đã hoàn thành nâng cấp hệ thống ngân hàng và mở lại NẠP TIỀN Fiat từ 15:00 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2019 (GMT+7). Việc RÚT TIỀN Fiat sẽ mở lại vào 09:00 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2019 (GMT+7). Chúng tôi xin lỗi vì những […]