Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống dự kiến bắt đầu vào lúc 15:00 đến 17:00 (giờ GMT+7) ngày 13/03/2019. FinanceX sẽ tạm dừng việc Nạp, Rút và Giao dịch trong thời gian nâng cấp hệ thống. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có […]

Ví khuyến mại là gì?

Ví khuyến mại là Coin, Tiền mà các FinanceXers nhận được từ các chương trình khuyến mại của FinanceX. Tất cả FinanceXers có Coin, Tiền khuyến mại sẽ được sử dụng để trả phí giao dịch cho tất cả các cặp giao dịch trong cùng thị trường có Coin, Tiền […]