Thông báo nâng cấp ví BNA, FNX & FNXS

Xin chào các FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp ví cho đồng coin BNA, FNX & FNXS bắt đầu lúc 14:30 ngày 17 tháng 01 năm 2019 (UTC+7 ). Trong thời gian nâng cấp, FinanceX sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động gửi/rút và giao dịch của cặp coin trên. Chúng […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 15:00 giờ ngày 25/12/2019  đến 17:00 giờ ngày 25/12/2019 . FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch NẠP/RÚT và GIAO DỊCH trong thời gian nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra […]

Hoàn thành nâng cấp ví TRX, BTT

Xin chào các FinanceXers, FinanceX đã hoàn thành nâng cấp ví TRX, BTT. FinanceXers có thể bắt đầu nạp, rút và giao dịch các đồng Coin trên kể từ 14:00 ngày 12 tháng 12 năm 2019 (UTC+7). Nếu có bất cứ vấn đề và sự cố gặp phải trong quá trình […]