Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào các FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp đối với 12 đồng coin: BAT, ENJ, IOST, LINK, OMG, QKC, STORJ, WTC, ZEC, ZIL, ZRX,XLM. Thời gian: Bắt đầu từ 10:00 ngày 15 tháng 07 năm 2019 (GMT+7 ) đến 10:00  ngày 18 tháng 07 năm 2019 (GMT+7). Trong […]