Thông báo bảo trì ví XTZ

Xin chào các FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng bảo trì ví cho các đồng coin XTZ bắt đầu lúc 21:00 ngày 28 tháng 03 năm 2020 (GMT+7 ). Trong thời gian nâng cấp, FinanceX sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động gửi/rút của cặp coin trên. Chúng tôi khuyến cáo người […]

Thông báo hoàn thành bảo trì hệ thống

Xin chào các FinanceXers, FinanceX đã hoàn tất nâng cấp hệ thống trước thời gian dự kiến, các FinanceXers có thể thực hiện giao dịch, nạp/rút kể từ 12:30 ngày 13/03/2020. Nếu có bất cứ vấn đề và sự cố gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi […]

Thông báo bảo trì hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 18:30 giờ ngày 12/03/2020  đến 18:00 giờ ngày 13/03/2020. FinanceX sẽ tạm ngừng việc GIAO DỊCH, NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và cảm ơn sự […]

THÔNG BÁO HỦY NIÊM YẾT COIN

Xin chào các FinanceXers, Tại FinanceX, chúng tôi sẽ đánh giá các dự án được niêm yết trên sàn FinanceX toàn diện và thường kỳ, các đồng coin cần đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cộng đồng FinanceX. Trong trường hợp […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 14:00 giờ ngày 05/02/2020  đến 17:00 giờ ngày 05/021/2020. FinanceX sẽ tạm ngừng việc GIAO DỊCH, NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và cảm ơn […]

Thông báo nâng cấp ví BNA, FNX & FNXS

Xin chào các FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp ví cho đồng coin BNA, FNX & FNXS bắt đầu lúc 14:30 ngày 17 tháng 01 năm 2019 (UTC+7 ). Trong thời gian nâng cấp, FinanceX sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động gửi/rút và giao dịch của cặp coin trên. Chúng […]